1E1 İPEKYOLU
 ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Otizm (Yaygın Gelişimsel Bozukluk)

Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim ilgi, ve etkinliklerdeki sınırlılığı, erken çocukluk döneminde (2-2.5 yaş) ortaya çıkan ve bu özellikleri nedeniyle Özel Eğitim Hizmetlerinden yararlanması gereken bireylerdir.

 • Donuk ve dil gelişimleri geridir.

 • Komut alamda zorlanırlar.

 • Karşılıklı konuşmayı sürdürmezler.

 • Elinden tutarak anlatmayı tercih ederler.İşaret kullanırlar.

 • Göz kontağı kurmazlar.

 • İletişime geçen kişiye uygun tepkiyi vermezler.

 • İletişime geçildiğinde bağırma, vurma, çığlık atma gibi tepkiler verebilirler.

 • Jest mimik kullanmazlar.

 • Onay veya övgü pek işe yaramaz.

 • Mutluluk ve üzüntülerini ifadede güçlük çekerler.

 • Kendilerinden üçüncü şahı olarak söz ederler.

 • Taklit becerileri göstermezler

 • Tehlikenin farkına varmazlar.

 • Nedensiz bağırma, ağlama, sallanma ve zıplamalar sergilerler.

 • Tekrarlayan ve rutin şeyleri takip ederler izlerler.

 • Yalnız uğraşları severler.

 • Gürültüden hoşlanmazlar.

 • Acıyı, soğuğu fark edemezler.

 • Kendilerine ve başkalarına zarar verici olabilirler.

 • Nesnelerin ayrıntıları ile uğraşırlar.

 • Nedensiz gülme ve ağlama vardır.

 • Değişime dirençlidirler.

Otistik bireyleri tanımlayan pek çok davranış özellikleri vardır. Ancak genellikle hiçbir otistikte bu özelliklerin tümü bir arada bulunmaz ve çoğu zaman hepsi aynı anda görülmez.

 • Her 10.000 kişi içinde 4-5 kişi tipik otistiktir.

 • Bazı otistikler üstün zekalıdır.

 • Otizmin görülme sıklığı erkek çocuklarda kız çocuklarına oranla 2-4 kat daha fazladır

 • Dokunmaya karşı aşırı hassas olabilirler, kucaklandıklarında bile sarılmayabilirler.

 • Objelere karşı aşırı bağımlılık geliştirebilirler.

 • Aynı zamanda stero tip hareketler sıklıkla zeka düzeyi düşük otistiklerde görülebilir

 • İlgi duyup, takıldıkları bir şeyi sürekli tekrar etmek isterler. Hep aynı yemeği yemek isterler veya hep aynı oyuncakla oynamak isterler, resimlerinde bile hep aynı figürleri kullandıkları görülmektedir.

 • Otistik kişiler etrafındaki kişilerin dillerini, davranışlarını değerlendiremedikleri ve olaylara nasıl tepki vereceklerini bilemedikleri zaman paniğe kapılıp, hırçın davranışlar gösterebilirler.

 • Bazı otistik çocuklarda bazen geçici bir süreliğine bazen ise sürekli olabilecek şekilde parmak ucunda yürüme davranışı görülür.

 • Bazı otistiklerde diş gıcırdatma görülebilir.

 • Otistik çocukların yaklaşık yarısında, konuşma anlamlı bir iletişim aracı olarak gelişmez, bu yüzden anlamaları konuşmalarına göre daha iyidir.

 • Otistiklerde okuduğunu anlamadan okuma yetisi (HİPERLEKSİ) görülebilir

 • Otistiklerin çoğunda, beslenme, uyku gibi temel gereksinimler için gerekli olan davranışların yapılmasında sorun yaşanılır.

#özeleğitim #zihinsel #zihinselengelli #zihinselengeller #zekageriliği #otizm #yaygıngelişimselbozukluk #otistik

Tanıtılan Yazılar