1E1 İPEKYOLU
 ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

Zeka testi sonucunda zeka seviyesi 35-49 puan arasında tespit edilen bireylerdir. Zihinsel işlevler ile kavramsal, sos­yal ve pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde ihti­yaç duyan birey olarak tanımlanmaktadır.

Nasıl Fark Edilir?

 • Dikkat süreleri ve ilgileri sınırlıdır.

 • Sosyal kurallara uymakta çektikleri güçlük, ev ve okul yaşantılarında problem oluş­turabilir.

 • Sözel yönlendirmeleri anlama, kavrama ve genelleme yapabilme becerilerinde ye­tersizlik görülmektedir.

 • Zihinsel engelin yanı sıra hiperaktivite veya durgunluk, genel becerisizlik gibi özel­likler taşıyabilirler.

 • Büyük ve küçük kas gelişimdeki gerilikten dolayı beden eğitimi hareketlerinde, rit­mik gösterilerde, top atma ve tutmalarda, kalem tutma ve el becerisi gerektiren faaliyet­leri yapmada normal yaşıtlarına göre gerilik ve yavaşlık gösterirler. Dolayısıyla zihinsel engeli yanında davranış ve uyum bozukluğu ile karşımıza çıkabilirler.

 • Akademik kavramları geç ve güç öğrenirler.

 • Soyut kavramları, terimleri ve tanımları çok geç ve güç anlarlar.

 • Kısa süreli bellekleri zayıftır.

 • Genellikle konuşmaya geç başlarlar.

 • Kazandıkları bilgileri transfer etmekte zorlanırlar.

 • Zaman kavramı geç ve güç gelişir.

 • Sosyal ilişkilerinde grupta daima başkalarına tabii olma eğilimindedirler.

 • Yakın çevredekilerle kolay dostluk kuramazlar. Kurdukları dostlukları uzun süre devam ettiremezler. Kolayca küser, dostlukları bozarlar ve yalnızlığı tercih etme eğili­mindedirler.

 • Sorumluluk almaktan çekinirler.

#özeleğitim #zihinsel #zihinselengelli #zihinselengeller #zihinselyetersizlik #ortadüzeyzihinselengelli #ortadüzey #ortadüzeyzihinselyetersizlik #zekageriliği

Tanıtılan Yazılar