1E1 İPEKYOLU
 ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

Zihinsel işlevler bakımından farklılık gösteren; kavramsal, sosyal ve pratik uyumsal becerilerde eksiklikleri ve sınırlılıkları olan bireylerdir. Yapılan tanılama ve zeka testi sonucunda 50-69 puan arasında çıkan bireylerdir.

Nasıl Fark Edilir?

 • Geç ve güç öğrenirler.

 • Dikkatleri kısa süreli ve dağınıktır. İlgi alanları dardır.

 • Kısa süreli belleklerinde problem vardır. Kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçiş yapamazlar, zorlanırlar.

 • Akademik başarıları normal gelişim gösteren bireylerden gerilik gösterirler.

 • Kişisel, sosyal özelliklerinde ve davranışlarında bazı problemler gösterebilirler.

 • Dil ve konuşma bozuklukları yaygındır.

 • İş edinmede ve bu işi sürdürmede problemleri vardır.

 • Unutkandırlar.

 • Güdülenme eksikliği vardır.

 • Başarısızlık daha çok okumada, okuduğunu anlama ve anlatmadadır.

 • Genelleme yapamazlar.

 • Öğrendiklerini çabuk unuturlar.

 • Genellikle kendilerinden yaşça küçük çocuklarla iletişim kurarlar.

 • Rutin ve karmaşık olmayan işlerde başarılıdırlar.

 • Bir hastalık olarak tanımlanamaz, tedavisi yoktur, süreklidir.

 • Yeni ortamlara girmekten hoşlanmazlar.

 • Sağlık problemleri vardır. Daha sık hasta olurlar.

 • Temizlik yönünden gereken titizliği gösteremezler.

 • Grupta lidere uyarlar.

 • Sosyal faaliyetlere karşı ilgisizdirler.

 • Sorumluluk almaktan kaçınırlar.

 • Parçadan bütüne doğru daha kolay öğrenirler.

 • Soyut kavramları anlamakta güçlük çektiklerinden zaman kavramını ve sayısal kav­ramları çok geç ve güç öğrenirler.

 • iki şey arasındaki benzerlik ve farklılığı kolay ayıramazlar.

 • Kelime dağarcıkları yaşıtlarına göre normalin altındadır.

 • Kendilerine güvenleri azdır.

 • Kurallara uymakta güçlük çekerler.

 • Karışık becerileri yapmakta zorlanırlar.

 • Arkadaşlık kurmakta ve sürdürmekte zorlanırlar.

 • Oyun başlatamazlar ve sürdüremezler.

 • Genellikle okul çağında fark edilirler.

#özeleğitim #zihinsel #zihinselengelli #zihinselengeller #hafifdüzey #hafifdüzeydezihinselengel #hafifdüzeydezihinselyetersizlik #zihinselyetersizlik #zekageriliği

Tanıtılan Yazılar