1E1 İPEKYOLU
 ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Epilepsi - Konvülziyon Bozuklukları

Konvülziyon, beyindeki elektrik enerjisinin anormal boşalmasının yol açtığı bilinç- teki ani değişmeler ve hareketlerde denetimsizliğin gözlendiği bir durumdur. Nöbetler, konvülziyonun belirgin özelliğidir. Kişide tek bir nöbet oluşabileceği gibi tekrarlanan nöbetler de ortaya çıkabilir. Tekrarlanan nöbetler olduğunda bu duruma epilepsi -sara- denilmektedir. Epilepsi değişik şekillerde sınıflanabilmekle birlikte, nöbetlerin niteliğine bağlı olarak yapılan sınıflama yaygın kabul görmektedir.

Nöbetlerin Niteliğine Göre Sara-Epilepsi Türleri

Nöbetlerin niteliğine göre sara, büyük nöbet, küçük nöbet, psiko-devimsel ve jaksonian şeklinde sınıflanır.

• Büyük Nöbet: Büyük nöbet olduğunda kişi bilincini yitirir. Sesler çıkartır. Yere düşer. Kısa bir süre için kol, bacak, gövde ve baş kaslarında kasılmalar oluşur.Genellikle, büyük nöbetin oluşmasından hemen önce, kişi nöbetin oluşabileceğinin işareti acayip bir duygu olan ve "aura" adı verilen duruma girer. Bu duyguyu, nöbetin oluşundan bir süre önce hissettiğinde, kişi yere uzanmak için yeterli zamanı bulmuş olur. Nöbet sırasında acı hissettiği yüz ifadesinden görü- lür. Nefes alırken ağzından salyalar akar. Altına kaçırır. Kasılma, ağzındaki salyaları kontrol edememesi ikiyle beş dakika arasında sona erer. Bu dönemi çok derin bir uyku ve onu da normal uyku dönemi izler. Kişi uyandığında ne oldu- ğunu hatırlayamaz, şaşırır ve depresyona (çöküntüye) girer.

Büyük nöbet geçiren kişilerde nöbet süresi, sonrasındaki uyku ve dinlenme süreleri ve nöbetin tekrarlanma sıklıkları farklılık gösterir. Nöbet oluştuğunda, öğretmenin sakin olması, telaşlanmaması önemlidir. Daha sonra, çocuğun ba- şına ve kendine zarar vermesini engellemek için radyatör gibi sivri ve keskin uçların olduğu nesnelerden uzak bir yerde uzanması sağlanmalı ve ağzındaki salyaların nefes borusunu tıkamaması için de başı yan çevirilmeli. Başına zarar vermemesi için başın altına yumuşak bir şeylerin konulması yararlı olabilir. Dişlerine zarar vermemesi için de katlanmış bir mendil dişlerinin arasına konulabilir. Nöbet sırasında ya da sonrasında sınıftaki çocuklara durum sakince anlatılmalı, zararlı ve bulaşıcı bir durumun söz konusu olmadığı belirtilmelidir. Nöbet sonrasında da, çocuk isterse uyuyabileceği bir yer hazırlanmalıdır.

• Küçük Nöbet: Çoğunlukla çocuklarda rastlanır. Küçük nöbet geçiren biri, nöbeti bir iş yaparken geçirdiğinde, aniden işi bırakır. Boş boş bakar. Sonrada hiçbir şey olmamışçasına kaldığı yerden devam eder. Küçük nöbette 5-30 saniyelik bir süre için bilinç yitirilir. Bu zaman aralığı süresince kişi yok gibidir. Nö- betin ortaya çıkışı ve sona ermesi öylesine çabuk olur ki, olağan gözlemci durumu fark etmeyebilir. Küçük nöbet büyük nöbete göre daha hafif düzeyde seyreder. Ama, daha sık oluşur. Bundan dolayı bu çocuklar zaman zaman uyumsuz olarak etiketlenebilir. Nöbetler, çocuk büyüdükçe azalır.

• Psiko-Devimsel Nöbet: Nöbet süresi çok kısadır. Nöbeti geçiren kişi bilincini yitirmiyor gibidir. Ancak, kendi kendine mırıldanır. Robot gibi çevresini farkında olmadan yürür. Bazan saldırgan davranışlarda bulunur. Ancak, daha sonra yaptıklarını hatırlamaz.

#epilepsi #konvülziyonbozuklukları #özeleğitim #zihinsel #zihinselengelli #zihinselengeller #zekageriliği

Tanıtılan Yazılar