1E1 İPEKYOLU
 ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Cerebral Palsy (Beyin İnmesi- Si Pi)

Doğum öncesi, sırası ve sonrasında beynin zedelenmesi sonucunda bedenin kaslarının işleyişi ve eşgüdümünde yetersizliklerin kas zayıflığının ve diğer hareket bozukluklarının görüldüğü bir durumdur. Beyin inmesi bir hastalık değildir. Bulaşıcı değildir. Beyindeki ilerlemeyen bir zedelenmedir. Kişinin el, kol ve bacak hareketlerinde görülen yetersizliklere ek olarak nöbetler ve konuşma problemleri de görülebilir.

Hareket etme yetersizliğinin derecesine göre beyin inmesi, spastik, athetoid, ataksia ve rijiditi şeklinde sınıflandırılır. Spastiklerin en yaygın görülen tür olması nedeniyle zaman zaman cerebral palsy yerine spastik teriminin genel terim olarak kullanıldığı görülür.

Spastik: Beyin inmeli çocukların % 40-60 'ını spastikler oluşturur. Ayak atma, uzanma ve tutma gibi istemli hareketler sırasında kasları kontrol edeme ve kaslar arasında eşgü- dümü sağlayamama temel özellikleridir. Kol ve bacakları hareket ettirirken, kişinin kendi isteği dışında kaslarda gerilme ve kasılmalar oluşarak hareket etmeyi güçleş- tirir. Kaslarda istem dışı oluşan gerilme ve kasılmalar amaçlanan hareketlerin yapılmasını engeller ve /veya güç bir şekilde yapılmasına yol açar. Genellikle spastiklerde bacaklar kalçadan itibaren kasılmıştır ve dizler içe dönüktür.

Athetoid: Beyin inmesinden etkilenenlerin % 15-20'sini oluşturur. Özellikle parmak ve bileklerde istem dışı titrek hareketler oluşur. Kas kümelerinde ard arda kontrol edilemeyen kasılmalar hareketlerin eşgüdümsüz olmasına neden olur. Diyafram ve boyun kaslarının etkilenmiş olduğu durumlarda yutkunmada güçlükler oluşur ve salyaları akabilir.

Ataksia: Küçük kas hareketlerinde yavaşlık ve özellikle de dik ve dengede durmada güçlük ve hareket etmede eşgüdümsüzlük görülür. Kayıkta ayakta durur gibi eller açılarak yalpalayarak yürürler. Kolayca dengelerini yitirirler.

Rigitidi: Yaygınlığı düşük olan bir durumdur. Kaslar sürekli gergin olması nedeniyle baston gibi gerilmişlerdir. Eğilmekte ve uzanmakta güçlüklerle karşılaşırlar.

Beyin inmesi, hareket etme yetersizliğinin oluştuğu yere göre de sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre beyin inmesinin türleri monopleji, hemipleji, parapleji, kuadrepleji ve dipleji olarak sıralanmaktadır. Bu sınıflama sadece beyin inmesinden etkilenenlerin sınıflaması için kullanılmak yerine sinir sisteminin zedelenmesi sonucunda oluşan inmeler için de kullanılmaktadır.

Monopleji. İnmenin etkisiyle kol ya da bacaklardan sadece birinde kasılmanın olduğu ya da sadece bir bacakta hissizliğin gözlendiği durumdur.

Hemipleji. İnmenin etkisiyle bedenin bir yanındaki kol ve bacakta hissizlikten kaslarda kasılma ve eşgüdümsüzlüğe kadar değişen yetersizliklerin gözlendiği bir durumdur. Tüm beyin inmesinden etkilenenlerin % 35 - 40'ında bu durum gözlenir. BEDENSEL YETERS İ Z L İĞİ OLANLAR 160 AÇIKÖ Ğ RET İ M FAKÜLTES İ

Parapleji. Beyin inmesinin etkisiyle sadece bacaklarda kasılma ve hissizlik nedeniyle hareket etme yetersizliğinin gözlendiği bir durumdur. Sıklığı % 10-20 dolayındadır.

Tripleji. İnmenin etkisiyle iki bacakta ve bir kolda hareket ettirme güçlüklerinin görüldüğü bir durumdur.

Kuadrepleji. İnmenin etkisiyle iki bacağı ve iki kolu hareket ettirmede güçlüklerin gözlendiği bir durumdur. Kaslardaki kasılma ve eşgüdümsüzlük kol ve bacaklarda birlikte gözlenir Yaygınlığı % 15-20 düzeyindedir.

Dipleji. İnmenin etkisiyle bacaklar ve kollarda kasılma ve hareket eşgümsüzlüğü- nün oluştuğu, ancak bacaklarda yetersizliğin daha şiddetli olduğu bir durumdur. Yaygınlığı % 10-20 dolayındadır.

#özeleğitim #zihinsel #zihinselengelli #zihinselengeller #cerebralpalsy #beyininmesi #beyinfelci #felç #zekageriliği

Tanıtılan Yazılar