1E1 İPEKYOLU
 ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

Zeka testi sonucuna göre 20-35 puan arasında olup bireyin öz bakım becerilerinin öğretimi dahil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve daha yoğun özel eğitim ile destek hizmete ihtiyacı olan bireyler olarak tanımlanmaktadır.

Nasıl Fark Edilir?

 • Geç ve güç öğrenirler.

 • Çabuk unuturlar.

 • Dikkatleri çok kısa ve dağınıktır.

 • Bir konuyu uzun bir sürede algılarlar.

 • Tepkilerini basit bir şekilde ifade ederler.

 • Öğrendikleri beceri ve kavramları genelleyemezler.

 • Soyut kavramları anlayamazlar.

 • Somut kavramları öğrenebilirler.

 • Oyunlarda yaşça kendilerinden küçüklerle oynamayı tercih ederler.

 • Her işte birine bağımlıdırlar.

 • Arkadaşlık kurmada zorluk çekerler.

 • Bir işi, oyunu uzun süre devam ettiremezler.

 • Kendilerine güvenleri çok azdır.

 • Kurallara uymada zorluk çekerler.

 • Basit becerileri, kavramları öğrenebilirler.

 • Basit tepkileri ve kuralları anlarlar.

 • Uzun ve karmaşık cümleler kuramazlar.

 • İsteklerini beden diliyle ya da basit tek ya da iki kelime ile anlatırlar.

 • Konuşma becerileri görülmeyebilir.

 • Zihinsel yetersizliğinin yanında işitme, görme gibi başka yetersizlikler de görüle­bilir.

#özeleğitim #zihinsel #zihinselengelli #zihinselengeller #zekageriliği #ağırdüzey #ağırdüzeydezihinselengelli

Tanıtılan Yazılar