1e1 İpekyolu
    ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Square Stage
Eğitim Programlarımız

Otizm Spektrum Bozukluğu Destek Eğitim Programı

atipik otizm

Otizm belirtilerine sahip ancak hastalığa tanı konacak kadar yeterli kriterleri sağlamayan çocuklara atipik otizm denir.  Atipik otizmde genellikle otistik bozukluğu olanlara göre daha az ve daha hafif semptomlar görülür. Bu tip otizm bozukluğuna sahip kişiler, normal yaşamlarını sürdürmede ileri derecede sorun yaşamazlar ve diğer otizm çeşitlerine göre topluma daha kolay uyum gösterirler. Atipik otizmi diğer otizm türlerinden ayıran en önemli özellik erken tanı ve doğru tedavi yöntemleri ile bireylerin yaşadığı konuşma ve iletişim bozukluklarının düzeltilebiliyor olmasıdır. Atipik otizm sorunu yaşanan kişilerde iletişim kurmada güçlük, gelişimde bozukluklar, konuşmalarda tekrarlama, sosyalleşmede sorun yaşama gibi belirtiler bulunur. 

asperger sendromu

Asperger Bozukluğunu klasik otizmden ayıran şey, daha az şiddetli belirtileri ve dil gecikmelerinin olmamasıdır. Asperger Bozukluğu olan çocuklar sadece hafifçe etkilenebilir ve sıklıkla iyi dil ve bilişsel becerilere sahip olurlar. Otizmi olan çocuklar sıklıkla diğerlerine karşı ilgisiz olarak görülür. Asperger Bozukluğunda durum böyle değildir. Asperger Bozukluğu olan bireyler, genellikle uyum sağlamak ve başkalarıyla etkileşime girmek isterler, ancak genellikle bunu nasıl yapacağını bilemezler. Sosyal açıdan garip olabilirler, geleneksel sosyal kuralları anlamazlar veya empati eksikliği gösterebilirler. Sınırlı göz teması kurabilirler, konuşabilmelerine rağmen sohbeti başlatma ve sürdürmede zorluk yaşarlar ve el hareketlerinin veya konuşmalardaki alaycı sözlerin ne anlama geldiğini anlamazlar.

rett sendromu

Rett sendromu, yaygın gelişimsel bozukluklardan birisi olarak sınıflandırılan beyinsel gelişim bozukluğudur. Ancak bunun yanlış bir sınıflandırma olduğunu önesüren görüşler bulunmaktadır. Bu sendromun belirtileri kolaylıkla otizm ve Angelman sendromunun belirtileriyle karışır. Klinik belirtiler arasında baş büyüme hızının azalması ve bazen mikrosefali, küçük el ve ayaklar bulunur. Stereotipik ve yineleyici el hareketleri de gözlenir. Bilişsel bozukluk ve gerileme döneminde de sosyalleşme sorunları da belirtiler arasında görülür. Okula girdikleri dönemde sosyalleşme genellikle düzelir. Hemen hemen hiç sözel becerileri yoktur ve kadınların %50’si yürüyemez. Skolyoz, büyüme eksikliği ve kabızlık çok yaygındır ve sorunlu olabilir.

heller sendromu 2.jfif

heller sendromu

Çocukluğun dezintegratif bozukluğu (ÇDB) ya da Heller sendromu üç yaşından sonra çocukların dilsosyal işlev, ve motor becerilerinin gelişiminde gecikmeler olarak görülen ve ender rastlanan bir durumdur. Heller Sendromundan etkilenen bir çocuk genellikle iki yaşına kadar normal bir gelişim gösterir ve akranlarına uygun sözel ya da sözel olmayan iletişim becerileri, sosyal ilişkiler, motor becerileri kazanır. Ancak iki yaşından on yaşına kadar kazanılan beceriler altı işlevsel alandan (Dil becerileri, Alıcı dil becerileri, Sosyal beceriler ve kendine bakabilme becerileri, Tuvaletini tutabilme, Oyun becerileri, Motor beceriler) en az ikisinde tamamen kaybedilir. Heller Sendromunun tam nedenleri hâlâ bilinememektedir ve kalıcı bir çaresi yoktur ayrıca dil, sosyal etkileşim ile kendine bakma becerilerinin kaybı oldukça ciddidir. Etkilenen çocuklar bazı alanlarda kalıcı bozukluklarla karşılaşır ve uzun süreli bakıma gereksinim duyar. Tedavisi hem terapi (davranış terapisi) hem de ilaçları içerir. Davranış terapisinin amacı çocuklara yeniden dil, kendine bakma ve sosyal beceriler kazandırmaktır.