Square Stage
Eğitim Programlarımız

 

Öğrenme Güçlüğü

Dil ve Konuşma Bozuklukları 

Zihinsel Etkilenimli Bireyler 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

(Bedensel Etkilenimli Bireyler) 

Ergoterapi ve    Duyu Bütünleme

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

(DEHB)
 

Otizm Spektrum Bozukluğu & Down Sendromu

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık